Erdészeteink

Nagykanizsai Erdészet
Cím: 8800 Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u.
Telefon: +3693537740

Bánokszentgyörgyi Erdészet
Cím: 8891 Bánokszentgyörgy, Kossuth u. 12.
Telefon: +3693546910

Letenyei Erdészet
Cím: 8868 Letenye, József Attila u. 10.
Telefon/fax: +3693544900

Lenti Erdészet
Cím: 8960 Lenti, Táncsics u. 11/A.
Telefon/fax: +3692551910

Zalaegerszegi Erdészet
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Egervári u. 9.
Telefon: +3692510250, +36304742114

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

     a Zalaerdő Zrt. tűzifa webáruházában

1. Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni a Zalaerdő Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., adószáma: 11345178-2-20, a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 02-10-040073 cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági társaság, telefonszáma: +36 93 500 200, e-mail címe:zalaerdo@zalaerdo.hu.hu, EUTR technikai azonosító száma: AA0150781,bankszámlaszáma: K&H 10404900-49012136-00000000, a továbbiakban: Eladó) által a http://webshop.zalaerdo.hu/ oldalon magánszemély részére, külön írásbeli szerződés nélkül történő faanyag értékesítési szerződésekre.
Az ÁSZF-től kizárólag írásbeli, mindkét Fél által aláírt megállapodásban lehet eltérni.
Az ÁSZF alkalmazása során:
a) Vevő: az a végfelhasználó, aki szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági tevékenysége keretén kívül, vételár fejében, írásbeli megállapodás nélkül vásárol faanyagot az Eladótól annak webáruházában.
b) Adásvétel vagy értékesítés: az Eladó és a Vevő között vételár fejében faanyag tulajdonjogának átruházására irányuló, írásba nem foglalt (szóbeli) megállapodás.
c) Webáruház: az Eladó által az UNAS Online Kft. (cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu,
telefonszám: +36-99/200-200) által üzemeltetett szolgáltatásként igénybevett, az Eladó termékeit értékesítő http://webshop.zalaerdo.hu/ weboldal.
Az Eladó az ÁSZF alapján kizárólag az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet szempontjából végfelhasználónak minősülő személyek részére értékesít faanyagot. A nem végfelhasználónak minősülő személyek, szervezetek számára, továbbá a jelen ÁSZF hatálya alá nem tartozó választékokra vonatkozóan az Eladó az általános kereskedelmi gyakorlata alapján végez értékesítést.

Az Eladó Kereskedelmi Osztályának elérhetősége: Zalaerdő Zrt. Kereskedelmi Osztály,

cím: 8800 Nagykanizsa, Múzeum Tér 6.,

telefonszám: +36 93 500 213,

e-mail cím: kereskedelem@zalaerdo.hu
A Vevő az ügylet megkötésével (rendeléssel) magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit.


2. Eladói nyilatkozatok

Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag kizárólagos tulajdonát képezi, azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná vagy kizárná.
Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag fenntartható, felelős erdőgazdálkodásból származik,továbbá az 100 %-os FSC tanúsítvánnyal rendelkezik.
Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: EUTR), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) előírásainak megfelelően legális kitermelésből származik.
Az Eladó kijelenti, hogy az Evt. 5. § 33. pont szerinti faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek minősül, és az adásvétel tárgyát képező faanyag forgalomba hozatalával, ill. kereskedelmével kapcsolatos tevékenysége megfelel az Evt. „A faanyag származásának igazolása” - 90.§ - 90/N.§ - alfejezet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásainak.


3. A szerződés létrejötte (a rendelés folyamata)

A Vevő a webáruházban választása szerint regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárolhat. Amennyiben a Vevő regisztrál a webáruházban, úgy a jövőben adatainak ismételt megadása nélkül, kényelmesen vásárolhat. Regisztráció nélküli vásárlás esetén újabb vásárlásnál az adatok ismételt megadása szükséges. A Vevő kérelmére a regisztrációját az Eladó törli.
A Vevő a webáruházban a kiválasztott terméket kosárba rakja, megrendelési igényét elküldi az Eladónak, a megrendelés beérkezéséről az Eladó automatikus válasz e-mailt küld a Vevő által megadott e-mail címre.
A beérkezett megrendelés alapján két munkanapon belül a területileg illetékes erdészet felveszi a kapcsolatot a Vevővel a rendelkezésre álló készletek, és a szállítási lehetőségek pontosítása végett. Előfordulhat, hogy a kiszállítási cím körzetében nem áll rendelkezésre az adott termék, ebben az esetben az Eladó más fafajú tűzifát kínál a Vevő részére. Amennyiben a Vevő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az Eladó törli a megrendelést. A webáruházban házhoz szállított tűzifa esetén a legkisebb rendelhető mennyiség 6 m3 rendelésenként, maximum 25 km-es távolságig kiszállítva. Erdei rakodón rendelt tűzifa esetén a rendelhető mennyiség nem korlátozott.

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy háztartásonként évente maximum 12 m3 tűzifa rendelhető!
A megrendelés elküldéséhez a Vevőnek meg kell adnia az alábbi adatait:
• név,
• cím,
• szállítási cím
• számlázási cím (ha eltérő),
• e-mailcím,
• telefonszám,
• mobiltelefonszám.
Az adatokat az Eladó kizárólag az ügylet teljesítése, a kapcsolattartás, valamint a számlakiállítás érdekében és mértékéig kezeli.
Az adatkezelésről bővebben az Adatvédelem című fejezetben olvashat.
A rendelés ellenértékét a Vevő a webáruházban a rendelés leadása után a Fizetési feltételek című fejezetben foglalt fizetési módok egyikén teljesíti.
A beérkezett rendelést az Eladó ellenőrzi. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a rendelés teljesíthetősége bizonytalan vagy lehetetlen, pl. időszakos készlethiány, rendkívüli időjárási körülmények, megközelíthetőség. Ebben az esetben, továbbá vis maior esemény bekövetkezésekor (pl. árvíz, tűzvész, egyéb rendkívüli körülmények) az Eladó írásbeli visszaigazolást küld a Vevőnek arról, hogy a rendelés az ÁSZF-ben foglalt határidőben nem teljesíthető, így azt törli. A Vevő által fizetett ellenértéket az Eladó ilyen esetben 8 napon belül visszatéríti a Vevő részére.
Ha a rendelés teljesítésének nincs akadálya, az Eladó felveszi a Vevővel a kapcsolatot a megrendelt termék kiszállításával kapcsolatban. A webáruház termékeinek jellege miatt a kiszállítás mindig egyedi egyeztetést igényel, amelyhez a Vevő közreműködése szükséges (megadott elérhetőségein legyen elérhető stb.).
A telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően házhoz szállított tűzifa esetén az Eladó legfeljebb a pénzügyi teljesítéstől számított 90 napon belül intézkedik a termékek kiszállításáról a Vevő által megadott szállítási címre, erdei rakodón vásárolt tűzifa esetén a Vevő a pénzügyi teljesítéstől számított 90 napon belül intézkedik a termékek
elszállításáról.


4. Fizetési feltételek

A webáruházban feltüntetett árak magyar forintban értendők (HUF), tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).
A webáruházban a megrendelt termékek ellenértékét a Vevő az alábbi módon fizetheti meg:

4.1. Banki átutalással (előre utalással) 

Banki átutalás esetén a Vevő tájékoztatást kap az Eladó bankszámlaszámáról, ahová a vételárat elutalja. A megrendelés a banki jóváírás dátumával válik véglegessé. Az átutalás során a közlemény rovatban a rendelés azonosítóját mindenképpen szükséges feltüntetni.

4.2. Számlázás, visszatérítés

Az Eladó a vételár bankszámlán való jóváírását követő két (2) munkanapon belül előlegszámlát állít ki a fizetett összegről a Vevő által a regisztráció – vagy a vásárlási tranzakció – során megadott adatokkal.
Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – végszámlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő termékekről a kiszállítást követő öt (5) munkanapon belül. A Vevő felel a rendelés során megadott, a számla kiállításához szükséges adatok valódiságáért.
Az előlegszámlát, illetve a végszámlát az Eladó a vásárlás/regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg a Vevő részére. A fizetés (banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vevőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vevő által választott fizetési módtól, vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan ilyen a devizaárfolyam, egyéb banki és tranzakciós költségek). A Vevő felelős a fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
Amennyiben a rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető (pl. elállás, kiszállítás sikertelensége, vis maior stb.), akkor az Eladó a Vevő részére a kifizetett ellenértéket haladéktalanul (legkésőbb az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül) visszatéríti.
Az Eladó a visszatérítésnél a Vevő által alkalmazott módon jár el:
• Ha a Vevő a rendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése arra a bankszámlára kerül visszautalásra, amelyről a Vevő a rendelés összegét elutalta az Eladónak.
Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt termék visszajuttatása részére nem történik meg.


5. Szállítás házhoz szállított tűzifa esetén

Az Eladó a rendelést házhozszállítással teljesíti. Házhozszállítást az Eladó kizárólag az 1. sz. mellékletben megjelölt településekre vállal a rendelkezésre álló készletek 25 km-es körzetében.
A megrendelt termék fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatás helye). A házhozszállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti biztonságos leterheléssel ér véget, a Vevő (megbízottja) a teljesítést aláírásával igazolja.
A Vevő ingatlanára (udvarába) a leterhelést az Eladó megbízottja (fuvarosa) kizárólag a Vevő kockázatára végzi el.
A tűzifa kiszállítását az Eladó csak időjárásbiztos kövesúton, 20 t össztömeget meghaladó tehergépjárművel, a jogszabályi előírások figyelembe vételével végzi el. Amennyiben a megadott szállítási címre a kiszállítás nem lehetséges (fizikai, közlekedési, jogi stb. akadály áll fenn) akkor az Eladó a szállítást megtagadja és a vételár összegét visszautalja.
A faanyag tulajdonjoga és a kárveszély a Vevőnek aláírás ellenében a kiszolgáltatás helyén történő átadással száll át.
Az Eladó a faanyag elfuvarozásáról köteles a pénzügyi teljesítést követő 90 napon belül gondoskodni.
Az Eladó az Evt. 90. §-a és a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet szerint kitöltendő szállítójegyet kiállítja. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Vevő által megadott, szállítójegyen
szerepeltetett adatok helyességéért (különösen: a kiszolgáltatás helye) az Eladó nem vállal felelősséget.

6. Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vevőt megilleti a szerződéstől való elállás joga. Az elállást a Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az Eladó az elállást visszaigazolja. Elállás esetén a terméket a Vevő saját költségén köteles az Eladó telephelyére visszafuvaroztatni. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termék postai úton nem küldhető vissza.
Az Eladó a termék visszaérkezésétől, illetve fuvarozásra feladásának igazolásától számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által megfizetett vételárat és költséget, a Vevő által alkalmazott fizetési módon.
Az Eladót elállási jog illeti meg, ha az erdei rakodón rendelt tűzifa esetén a Vevő a pénzügyi teljesítést követő 60 napon belül a fatermék elszállításáról nem gondoskodik. Ebben az esetben is a visszatérítés szabályi irányadók a befizetett vételárra.

7. Adatvédelem

Az Eladó kijelenti, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződéssel érintett személy(ek) szerződéskötés és teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban foglalt kötelezettségek, valamint a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. Az Eladó Adatvédelmi nyilatkozata elérhető:
https://www.zalaerdo.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat


8. Panaszkezelés, jogviták

A Szerződés joga a magyar jog, az ÁSZF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, illetőleg a szakmai szokványok irányadók.
A Szerződéssel, ügyintézéssel kapcsolatos panaszokat az Eladó Kereskedelmi Osztálya fogadja. Elérhetőségek:
• cím: Zalaerdő Zrt. Kereskedelmi Osztály, 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
• telefonszám: +36 93 500 213, +36 93 500 207,
• e-mail: webshop@zalaerdo.hu.
A panaszokat az Eladó 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja. Az Eladó a névtelen bejelentéseket, továbbá a válaszadáshoz szükséges elérhetőséget meg nem jelölő panaszokat nem vizsgálja ki.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391-1400 Fax: 06 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu


Zalaerdő Zrt. - 1. sz. melléklet

Alibánfa Gutorfölde Muraszemenye Söjtör
Almásháza Gyékényes Nagybakónak Surd
Alsónemesapáti Győrvár Nagygörbő Szalapa
Alsópáhok Gyűrűs Nagykanizsa Szentgyörgyvár
Alsórajk Hagyárosbörönd Nagykapornak Szentgyörgyvölgy
Alsószenterzsébet Hahót Nagykutas Szentkozmadombja
Andrásfa Hegyhátszentpéter Nagylengyel Szentliszló
Babosdöbréte Hernyék Nagypáli Szentmargitfalva
Baglad Hévíz Nagyrada Szentpéterfölde
Bagod Homokkomárom Nagyrákos Szentpéterúr
Bak Hosszúvölgy Nagyrécse Szepetnek
Baktüttös Hottó Nagytilaj Szécsisziget
Balatonmagyaród Iborfia Nemesapáti Szijártóháza
Barlahida Iharosberény Nemesbük Szilvágy
Batyk Iklódbördőce Nemesdéd Telekes
Bánokszentgyörgy Kacorlak Nemeshetés Teskánd
Bázakerettye Kallósd Nemesnép Tilaj
Becsehely Kálócfa Nemespátró Tormafölde
Becsvölgye Kányavár Nemesrádó Tornyiszentmiklós
Belezna Kávás Nemessándorháza Tófej
Belsősárd Kehidakustány Nemesszentandrás Tótszentmárton
Bezeréd Kemendollár Nemesvid Tótszerdahely
Bérbaltavár Keménfa Németfalu Türje
Bocfölde Kerecseny Nova Újudvar
Bocska Kerkabarabás Oltárc Valkonya
Boncodfölde Kerkafalva Orbányosfa Vasboldogasszony
Borsfa Kerkáskápolna Ormándlak Vaspör
Bókaháza Kerkakutas Orosztony Várfölde
Böde Kerkaszentkirály Ortaháza Vöckönd
Bödeháza Kerkateskánd Óhíd Zajk
Börzönce Kilimán Őrtilos Zalaapáti
Búcsúszentlászló Kisbucsa Pacsa Zalabaksa
Bucsuta Kiscsehi Padár Zalabér
Csapi Kisgörbő Pakod Zalaboldogfa
Csatár Kiskutas Pankasz Zalacsány
Cserszegtomaj Kispáli Pat Zalacséb
Csertalakos Kisrécse Páka Zalaegerszeg
Csesztreg Kisrákos Pálfiszeg Zalaháshágy
Csonkahegyhát Kissziget Pethőhenye Zalaigrice
Csöde Kistolmács Petrikeresztúr Zalaistvánd
Csömödér Kozmadombja Petrivente Zalakaros
Csörnyeföld Kustánszeg Pogányszentpéter Zalakomár
Dióskál Külsősárd Porrog Zalaköveskút
Dobri Lakhegy Pókaszepetk Zalalövő
Dobronhegy Lasztonya Pórszombat Zalamerenye
Döbröce Lendvadedes Pölöske Zalasárszeg
Dötk Lendvajakabfa Pölöskefő Zalaszabar
Egeraracsa Lenti Pördefölde Zalaszentbalázs
Egervár Letenye Pötréte Zalaszentgrót
Eszteregnye Lickóvadamos Pusztaapáti Tekenye
Esztergályhorváti Ligetfalva Pusztaederics Zalaszentgyörgy
Felsőpáhok Lispeszentadorján Pusztamagyaród Zalaszentiván
Felsőrajk Liszó Pusztaszentlászló Zalaszentjakab
Felsőszenterzsébet Lovászi Ramocsa Zalaszentlászló
Fityeház Magyarszentmiklós Resznek Zalaszentlőrinc
Fűzvölgy Magyarszerdahely Rédics Zalaszentmárton
Galambok Maróc Rigyác Zalaszentmihály
Garabonc Márokföld Salomvár Zalaszombatfa
Gáborjánháza Miháld Sand Zalatárnok
Gellénháza Mihályfa Sárhida Zalaújlak
Gelse Mikekarácsonyfa Sármellék Zalavár
Gelsesziget Milejszeg Semjénháza Zalavég
Gétye Misefa Sénye Zákány
Gombosszeg Molnári Somogybükkösd Zákányfalu
Gosztola Murakeresztúr Somogysimonyi Zebecke
Gősfa Murarátka Sormás  
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

     kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül


Jelen adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató célja, hogy a ZALAERDŐ Zrt. (mint Adatkezelő) honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője 

     Név: Zalaerdő Erdészeti Zártkörően Működő Részvénytársaság
     Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
     Törvényes képviselő: Rosta Gyula vezérigazgató (vezerigazgato@zalaerdo.hu)

 

2. Fogalmak

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéro.

3. A kezelt adatok meghatározása:
     A www.zalaerdo.hu weboldalon keresztül érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe.

4. Az adatkezelés célja:
     Kapcsolatfelvétel a vadászati, erdészeti szolgáltatások és fatermékek értékesítése érdekében.

5. Az adatkezelés jogalapja:
    Az érintett hozzájárulása (az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének 6. cikk (1) a) pontján alapul)

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:
     Ez esetben kapcsolatfelvételre nem kerül sor

7. Az adattovábbítás:
     Az adatok továbbítására nem kerül sor
8. A személyes adat kezelésének időtartama:
     Az adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor
9. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, 

         - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

         - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

       - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:
     Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.
11. Adatok tárolása, adatbiztonság
A ZALAERDŐ Zrt. az adatokat a saját számítástechnikai eszközein és papíralapon tárolja, a székhelyén tárolja. A ZALAERDŐ Zrt. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a ZALAERDŐ Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

12. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391-1400 Fax: 06 1 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

A ZALAERDŐ Zrt. teljes adatvédelmi szabályzata a cég székhelyén érhető el.